Протокол № 17 / 29.12.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 16 / 17.12.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 15 / 19.11.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 14 / 22.10.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 13 / 24.09.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 12 / 11.09.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 11 / 27.08.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 10 / 23.07.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 9 / 25.06.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 8 / 04.06.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 7 / 28.05.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 6 / 07.05.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 5 / 10.04.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 4 / 24.03.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 3 / 27.02.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 2 / 30.01.2020 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 1 /16.01.2020 г. на Общински съвет – Елена