Протокол № 17 / 30.12.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 16 / 16.12.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 15 / 02.12.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 14 / 26.11.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 13 / 18.11.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 12 / 28.10.2021 г. на Общински съвет -Елена

Протокол № 11 / 07.10.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 10 / 13.09.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 9 / 02.09.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 8 / 05.08.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 7 / 01.07.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 6 / 24.06.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 5 / 27.05.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 4 / 29.04.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 3 / 25.03.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 2 / 11.02.2021 г. на Общински съвет – Елена

Протокол № 1 / 21.01.2021 г. на Общински съвет – Елена