Общински съвет Елена присъжда следните звания и отличия:

– Звание „Почетен гражданин на град Елена“ и двустранен плакет
– Едностранен плакет
– Литературна награда „Почетен знак “Стоян Михайловски”

– Значка „Община Елена“

Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена

Удостоени със званието „Почетен гражданин на град Елена“

2023

доц. арх. Йордан Христов Търсанков – Решение № 76 / 18.05.2023

Йордан Кирчев Василев (посмъртно) – Решение № 77 / 18.05.2023

2022

Костадин Савов Димитров (посмъртно) – Решение № 70 / 19.05.2022

2021

няма

2020

няма

2019

Валентина Стефанова Мирчева – Решение  № 58 / 09.05.2019

д-р Марчо Христов Марков – Решение № 59 / 09.05.2019

2018

Любомир Петров Петков-Пашов – Решение № 58 / 10.05.2018
проф. Христо Николов Кожухаров – Решение № 59 / 10.05.2018

2017

Константин Крумов Терзиев – Решение № 63 / 10.05.2017
Димитър Стефанов Балуков – Решение № 64 / 10.05.2017

2016

Драган Никифоров Драганов (посмъртно) – Решение № 71 / 16.05.2016
Йордан Иванов Василев – Решение № 70 / 16.05.2016
Хараламби Янков Попов – Решение № 69 / 16.05.2016

2015

Любомир Йорданов Жупунов – Решение № 44 / 15.05.2015
д-р Йордана Илиева Шабанова – Решение № 43 / 15.05.2015

2014

Никола Недялков Николов (посмъртно) – Решение № 48 / 16.05.2014
инж. Никола Димитров Бакърджиев – Решение № 47 / 16.05.2014
Сава Савов Атанасов – Решение № 46 / 16.05.2014

2013

Йордан Иванов Велчев – Решение № 65 / 16.05.2013
Минко Минков Дживодеров – Решение № 64 / 16.05.2013

2012

Петко Антонов Цончев (посмъртно) – Решение № 50 / 16.05.2012
Минчо Тодоров Минчев – Решение № 49 / 16.05.2012
Асен Стоянов Желязков – Решение № 48 / 16.05.2012

2011

Иван Йорданов Мирянов – Решение № 48 / 18.05.2011
Христо Иванов Недялков (посмъртно) – Решение № 47 / 18.05.2011
Христо Савов Ковачев (посмъртно) – Решение № 46 / 18.05.2011
Стоян Мартинов Сираков – Решение № 45 / 18.05.2011

2010

д-р Александър Петков Георгиев-Майтански (посмъртно) – Решение № 48 / 18.05.2010
Наталия Стоянова Димитрова – Решение № 47 / 18.05.2010
Стефка Петкова Костадинова – Решение № 46 / 18.05.2010

2009

Станьо Станев Сираков – Решение № 40 / 18.05.2009
д-р Христо Николов Миланов (посмъртно) – Решение № 39 / 18.05.2009
Цанка Лазарова Йорданова (посмъртно) – Решение № 38 / 18.05.2009

2008

Калина Георгиева Стефанова – Решение № 64 / 19.05.2008
Петко Трифонов Петков – Решение № 63 / 19.05.2008
Никола Велчев Костов – Решение № 62 / 19.05.2008
Атанас Димитров Атанасов (посмъртно) – Решение № 61 / 19.05.2008

2007

Петко Костадинов Иванов – Решение № 32 / 16.05.2007
Димитър Иванов Димитров – Решение № 33 / 16.05.2007
арх. Христо Иванов Коев (посмъртно) – Решение № 34 / 16.05.2007
Иван Никифоров Кършев (посмъртно) – Решение № 35 / 16.05.2007

2006

Никола Симеонов Комитов (посмъртно) – Решение № 41 / 18.05.2006
Пенчо Маринов Чернаев – Решение № 40 / 18.05.2006

2005

Милчо Исак Левиев – Решение № 28 / 18.05.2005
Иван Иванов Иванов – Решение № 27 / 18.05.2005

2004

Митрополит Григорий – Решение № 41 / 19.05.2004
Христо Стоянов Медникаров – Решение № 42 / 19.05.2004
Стоян Антонов Кънчев (посмъртно) – Решение № 43 / 19.05.2004

2003

Койка Тонева Коева (посмъртно) – Решение № 33 / 19.05.2003
Христо Николов Станев – Решение № 32 / 19.05.2003
Станимир Георгиев Трифонов – Решение № 31 / 19.05.2003

2002

д-р Стоян Кирчев Чуканов (посмъртно) – Решение № 31 / 20.05.2002
Виолета Любенова Чушкова – Решение № 30 / 20.05.2002
Александър Христов Пиндиков – Решение № 29 / 20.05.2002

2001

Петко Дончев Петков – Решение № 46 / 18.05.2001
д-р Димитър Александров Аврамов – Решение № 45 / 18.05.2001
Юрдан х.Петков х.Тодоров (посмъртно) – Решение № 44 / 18.05.2001

2000

Иван Илиев Бояджиев – Решение № 103 / 18.05.2000
Емилиян Станев (Никола Стоянов Станев) (посмъртно) – Решение № 102 / 18.05.2000
Панайот Савов Кършовски (посмъртно) – Решение № 101 / 18.05.2000
д-р Христо Юрданов Момчилов (посмъртно) – Решение № 100 / 18.05.2000

1999

проф. д-р Марин Стоянов Ганчев – Решение № 46 / 15.09.1999
свещ. Христо Йорданов Калев – Решение № 28 / 20.05.1999
Преслав Борисов Кършовски – Решение № 27 / 20.05.1999
Траянополски епископ Иларион – Решение № 26 / 20.05.1999
Верка Станева Сиракова-Недялкова (посмъртно) – Решение № 25 / 20.05.1999

1998

д-р Александър Стефанов Конакчиев – Решение № 72 / 05.12.1998
проф. Иван Петров Иванов (посмъртно) – Решение № 41 / 19.05.1998
Васил Иванов Славов – Решение № 40 / 19.05.1998

1997

д-р Трифон Димитров Николов – Решение № 21 / 20.05.1997
Георги Иванов Георгив – ГЕЦ (посмъртно) – Решение № 20 / 20.05.1997

1996

чл. кор. проф. д-р Николай Костадинов Минков – Решение № 62 / 20.05.1996
Стефан Петров Кръстев – Решение № 61 / 20.05.1996
Йордан Михаилов Попов – Решение № 60 / 20.05.1996
Христо Иванов Търсанков (посмъртно) – Решение № 59 / 20.05.1996
Здравко Михайлов Моллов – Решение № 58 / 20.05.1996

Удостоени с едностранен плакет

2023

няма

2022

Недялко Петров Недялков – Решение № 71 / 19.05.2022

2021

няма

2020

няма

2019

Йорданка Стефанова Грънчарова – Решение № 60 / 09.05.2019

2018

Виктория Костадинова Славчева – Решение № 60 / 10.05.2018

2017

Станьо Стоянов Станев – Решение № 65 / 10.05.2017
Тодор Георгиев Николов – Решение № 66 / 10.05.2017

2016

Николай Йорданов Кисьов – Решение № 74 / 16.05.2016
Йордан Денев Минчев – Решение № 73 / 16.05.2016
Красимира Йорданова Зуркова – Решение № 72 / 16.05.2016

2015

Юрген Мюлер (Bulgarienhilfe) – Решение № 46 / 15.05.2015
Мартин Иванов Трухчев – Решение № 45 / 15.05.2015

2014

Стоян Иванов Димитров – Решение № 49 / 16.05.2014

2013

Мария Пенчева Симеонова-Грозева – Решение № 66 / 16.05.2013

1998

инж. Михаел Циерфогл – Решение № 42 / 19.05.1998
д-р Хайди Буркхард – Решение № 42 / 19.05.1998

Удостоени с почетен знак „Стоян Михайловски“

2023

професор Анчо Йорданов Анчев (Анчо Калоянов)  – Решение № 38 / 09.03.2023 г.

Виктория Емилова Бешлийска – Решение № 39 / 09.03.2023 г.

2022

Иван Герасимов Станков – Решение № 15 / 27.01.2022 г.

2021

Людмил Станев – Решение № 9 / 21.01.2021 г.

2020

Владимир Зарев – Решение № 21 / 30.01.2020 г.

2019

Теодора Димитрова Димова – Решение № 61 / 09.05.2019

2018

Недялко Асенов Йорданов – Решение № 165 / 28.12.2017

2017

Христо Стоянов Медникаров – Решение № 180 / 29.12.2016

2016

Георги Мишев Иванов – Решение № 34 / 17.12.2015

2015

Георги Господинов Георгиев – Решение № 139 / 29.12.2014

2014

Стефан Неделчев Цанев – Решение № 157 / 20.12.2013

2003

Георги Христов Данаилов – Решение № 67 / 29.12.2002

2002

Йордан Софрониев Попов – Решение № 102 / 28.12.2001

2001

проф. д-р Иван Йорданов Славов – Решение № 175 / 29.12.2000