Адрес:

5070 гр. Елена
област Велико Търново
ул. Иларион Макариополски №24

Телефон / факс:

06151 / 6557

e-mail:

obs@elena.bg